Hizmetler

Tasarım ve geliştirme sürecinde, ürün hedeflerini sağlamak için birçok deneme ve onay testlerinin yapılması gerekir. Bu süreci kısaltmak ve ucuzlatmak için farklı disiplinlerde birçok CAE analizi yapılır. Bu analizlerde tasarıma statik veya dinamik olarak dış yükler uygulanabilir, yapıda elastik veya kalıcı şekil değişimi olabileceği gibi, çarpışma koşullarında ezilme ve yırtılma da meydana gelebilir.

CAE analiz yöntemleri ile şekil değişimi, sıcaklık dağılımı, enerji, hasar, temas, titreşim ve gürültü gibi farklı birçok fiziksel büyüklük hesaplanabilir.

CAE yazılımı “kurulan modeldeki kabullere” göre sonuç üretecektir. Modeli kurarken yapılan kabuller, testte gözlemlenecek fiziksel davranışı değiştirmemelidir.

ERER Mühendislik ürün geliştirme sürecinizi aşağıdaki disiplinler çerçevesinde destekleyecek tecrübeye sahiptir.

Çarpışma CAE
Yapısal Dayanım ve Yorulma
NVH
Optimizasyon
Termal
Patlama
CAE Analiz Metodu Geliştirme
Malzeme Kütüphanesi Geliştirme