Malzeme Kütüphanesi Geliştirme

Sonlu elemanlar yöntemiyle model kurulması gerektiğinde, yapılacak analiz ile uyumlu malzeme kartlarının da hazır olması gerekir. Analiz çeşitine (statik, dinamik, termo-mekanik, yorulma) ve malzeme türüne (metal, plastik, sünger, kumaş,..) göre farklı malzeme modeli seçenekleri mevcuttur.

Özellikle ezilmenin gerçekleştiği çarpışma testlerinde, malzemenin enerji soğurma kapasitesinin doğru yönetilebilmesi için plastik şekil değişimi bölgesindeki davranışın detaylı olarak bilinmesi gereklidir.

Sınırda tasarım ihtiyacı, malzeme sınırlarının doğru tariflenmesini gerektirir. Aşırı yükleme koşullarında malzemenin yırtılması, kopması gibi davranışların öngörülebilmesi ihtiyacı, malzemenin kırılmasını (failure model) tarifleyen malzeme modellerini de gerektirir. Bu bağlamda çok eksenli gerilme koşullarına uygun kırılma modelleri tariflenmeli ve modeldeki gereklilikleri karşılayacak malzeme datası üretilmelidir.

Metal, plastik, sünger ve kumaş gibi farklı malzemelerin, CAE analiz ihtiyaçlarına göre gerekecek lineer veya lineer olmayan malzeme kartlarını üretebiliriz.

Metal, plastik, sünger, kauçuk ve kumaş malzemeler
Gerinme hızına (strain rate) bağımlılık
Yırtılma modeli (failure model)
Malzeme testleri ve parça bazlı CAE uyum çalışması yapabiliriz.