Metod Geliştirme

Ürün geliştirme ve onaylanma sürecinde yapılan testlerin ve üretim sürecinin tamamı ya da bir bölümünün analitik metodlarla analiz edilebilmesi zorunluluktur. CAE analiz yaklaşımının testler ile uyumlu sonuç vermesi beklenir.

Analitik yöntemler kullanılarak değişik modelleme yaklaşımları geliştirebilir, ancak geliştirilen metodun tasarımı yönlendirebilecek veri üretmesi gerekir. Metod geliştirilirken problemdeki etkin parametrelerin belirlenmesi ve seçilen analiz yönetimindeki kabuller dikkate alınmalıdır.

Implicit modelleme
Explicit modelleme
Rigid body kinematiği
Sub-modelleme tekniği
Thermo Mechanical Couple analiz
Kontak mekaniği
Lineer olmayan malzeme davranışı
Malzeme yırtılması
Ön gerilme