Optimizasyon

Yüklenmesi, bağlantı koşulları ve paketlenmesi karmaşık olan sistemlerin tasarımında, optimizasyon çalışmaları büyük önem taşır. Seri üretim adetleri göz önüne alındığında, her bir parçadaki gereksiz kütlenin azaltılması parça maliyetini azaltacak ve karbon ayak izi de küçülecektir. Bilgisayar destekli analiz yöntemiyle kompleks yükleme koşullarına göre parçanın en az kütle ile yükleri taşıması sağlanırken, parçanın üretilebilirliği, servis edilebilirliği gibi birçok parametrenin birlikte değerlendirilip, olabildiğince en optimum tasarıma ulaşabilir. Optimizasyon yaklaşımı parça ile ilgili isterlere göre değişecektir.

Topoloji optimizasyonu
Kaynak yeri optimizasyonu
Bölgesel güçlendirme elemanları 
Yapısal birleşme optimizasyonu