Yapısal Dayanım ve Yorulma

Sistem ve alt sistemlerin fonksiyonel gereklilikleri karşılamaları, regülasyon ve OEM beklentilerine atıfta bulunan isterlerin sağlanması, robust ürün ortaya çıkarmanın birincil şartıdır.  Sistemler normal, abartılı ve tekrarlı yüklenmeler altında fonksiyonel yeterliliklerini korumalıdırlar. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için konsept tasarım sürecinde malzeme seçiminden geometrinin kurgulanmasına varan yelpazenin doğru yönetilmesi gereklidir.

Çevrimsel mekanik yada termal yüklere maruz kalan parçalar için yorulma analizi, ürün geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır.