Ticari Araçlar & Raylı Sistemler

Faydalı yükün rekabetçi seviyelerde tutalabilimesi ve yakıt sarfiyatının düşürülmesi hafif gövde tasarımının ana motivasyon kaynağıdır. Yolcu konfor beklentisi, kazalarda kabin içerisindekilerin yaşam alanının korunması ihtiyacı ve prototip test maliyetlerinin yüksekliği, CAE yöntemlerinin ürün geliştirme sürecinde yoğun kullanılmasını gerektirir.

Kamyon kabin dayanımı (UN R29)
Kamyon Ön ve Arka Tampon mukavemeti (UN R93, UN R58)